Vision og mål

FermHub Zealand skal være en førende platform – et ”Fyrtårn i Norden” indenfor industriel biofermentering.

Vi råder over 2.200 m² moderne kontor, møde- og konferencefaciliteter. Vi opbygger laboratoriefaciliteter og produktionsfaciliteter. Og vi vil tilbyde en ”state-of-the-art” teknologiplatform og et produktionsudviklingscenter, hvor start-ups, SMV’er og andre kan afprøve og starte en produktion indenfor fermentering af fødevarer. Vi skal være førende indenfor omstillingen til grøn bioraffinering, hvor mikrobiel biofermentering er redskabet til nogle af fremtidens fødevarer baseret på en bæredygtig og klimavenlig produktionsform.

Ligeledes er vi en platform, hvor udstyrsleverandører og teknologi- og softwarevirksomheder kan teste og afprøve deres produkter på en fuldkommen pilot- eller industriel fermenteringsfacilitet.

Det er hensigten, at FermHub Zealand skal fungere som en fermenteringshub, hvor man kan leje sig ind og få adgang til et komplet anlæg på rimelige vilkår. Selve FermHub Zealand er et ”non-profit” foretagende hvor forskere, studerende og industri sammen eller hver for sig kan arbejde med deres teknologier i et cluster af fermenteringsvirksomheder og udstyrsleverandører til denne industri.

Man kan i dag ikke finde et tilsvarende fermenteringscluster med samme muligheder i Danmark.