Om fermentering og bioraffinering

En stigende befolkningsvækst med en forventet befolkning på 9,7 mia. i 2050[1] gør det helt enkelt nødvendigt at finde på nye måder at fremstille fødevarer på for at kunne levere den stigende efterspørgsel på sunde fødevarer. I fremtiden skal disse fødevarer samtidig kunne leve op til bæredygtighed og cirkulær økonomi. Der er derfor et stort behov for at udvikle teknikker, der kan fremstille fødevarer industrielt indenfor disse nye rammer.

[1] UN/population division/ Department of Economic and Social Affairs: Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects 2019, File PPP/POPTOT: Probabilistic projection of total population (both sexes combined) by region, subregion, country or area, 2020-2100 (thousands), Median (50 percent) prediction interval, 2020 – 2100

Ved fermentering kan der fremstilles helt nye fødevaretyper

Verden oplever en kraftig stigning i livsstilsrelaterede sygdomme såsom diabetes-2, hjerte-kar-sygdomme, kræft og alzheimers, for blot at nævne nogle kendte eksempler. Der er således store krav til at fremtidens fødevarer skal understøtte en ernæringsrigtig fødevarekultur være fuld af brugbare næringsstoffer og understøtte en sund metabolisme.

Grøn bioraffinering er en spirende branche

Den traditionelle fødevareproduktion, som vi kender den i dag, står overfor forandring. Man kan vel næsten kalde det en fødevareproduktions-revolution. Samtidig er der nye og alternative løsninger på den traditionelle måde at producere fødevarer på – nemlig fermentering i industriel skala. Mikrobiel fremstilling af fødevarer er en af løsningerne på fremtidens fødevareforsyning.

[1] UN/population division/ Department of Economic and Social Affairs: Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects 2019, File PPP/POPTOT: Probabilistic projection of total population (both sexes combined) by region, subregion, country or area, 2020-2100 (thousands), Median (50 percent) prediction interval, 2020 – 2100

Ved fermentering kan der fremstilles helt nye fødevaretyper

Fermentering som værktøj til udnyttelse af grønne restbiomasser ved kaskadeudnyttelse af de produkter der fremkommer i denne proces, går en lovende fremtid i møde. Det giver grobund for nye afgrøder og dyrkningsformer, samt udnyttelse af restbiomasser til nye produkter – Grøn Bioraffinering.

nyheder om FermHub
Industrien efterspørger nye ingredienser

Fermentering giver mulighed for fremstilling af bl.a. helt nye fødevarer og fødevareingredienser på en bæredygtig produktionsplatform.

Nøgleordene i den nye fødevareteknologi er:

  • Cirkulær økonomi
  • Bæredygtig produktion
  • Sunde fødevarealternativer
  • ”Food as Pharma”
  • Mindre forbrug af både vand og energi
  • Klimavenlig produktionsform mindre CO₂ udslip
  • Meget tæt på 0 % spild
  • Vertikal dyrkning = mindre forbrug af landbrugsareal

SE HVEM VI SAMARBEJDER MED

Samarbejdspartnere

FIND UD AF MERE

Kontakt os