Historie

FermHub Zealand er en internationalt orienteret non-profit industriel biofermenterings platform, der første gang så dagens lys og blev grundlagt i 2015 med det formål at hjælpe mindre fermenteringsvirksomheder og projekter med at komme videre fra laboratoriestadiet til kommerciel produktion, og dermed fremme succes og udvikling af nye sunde fødevarer baseret på bæredygtige produktionssystemer i samarbejde med universiteter, forskningsinstitutter og industri.

Stifterne og initiativtagerne bag er to virksomheder, der bl.a. arbejder med kaskadeudnyttelse af grønne restbiomasser med fermentering som proces i udvikling og fremstilling af nye og sunde fødevarer, manglede selv en fermenteringsfacilitet, hvor man kunne opskalere sine projekter fra laboratorieniveau/pilotproduktion til egentlig industriel skala. Der findes ingen steder i Danmark hvor man kan afprøve og udvikle sine teknologier i et rigtigt og kommercielt og professionelt fermenteringsmiljø for at tage skridtet videre fra testfasen til en faktisk produktion.

Mange fermenterings- og fødevareprojekter er startet i det små. Derhjemme, på vidensinstitutioner, i laboratorier og i små start-up miljøer.

Investering i udstyr og egnede lokaler er kapital- og pladskrævende. Det er omstændigt at etablere store komplekse anlæg og opbygning af en hel produktionslinje. Desuden er det oftest en multidiciplinær operation, som kræver viden på tværs af brancher om lovgivning, processer, udstyr, salg og markeder. Desuden skal der ofte ske en videreudvikling og ændring af selve processen i det øjeblik opskalering til industriel produktion påbegyndes. Det er en ofte tung proces der kræver, at der skal rekvireres ny viden før processen er klar til kommerciel produktion – en viden som for den enkelte kan være svær at skaffe. Mange lovende projekter ”dør” netop her i denne fase. Gode projekter på universiteterne forbliver ligeledes i skuffen og bliver gemt eller glemt fordi projekterne ikke har noget sted, hvor de kan løftes til det kommercielle niveau.

Dermed var grundlaget for etablering af Danmarks første professionelle industrielle fermenteringsplatform født. FermHub Zealand stiftedes således i slutningen af 2019.

Vision og mål

FermHub Zealand skal være en førende platform – et ”Fyrtårn i Norden” indenfor industriel biofermentering.

Vi råder over 2.200 m² moderne kontor, møde- og konferencefaciliteter. Vi opbygger laboratoriefaciliteter og produktionsfaciliteter. Og vi vil tilbyde en ”state-of-the-art” teknologiplatform og et produktionsudviklingscenter, hvor start-ups, SMV’er og andre kan afprøve og starte en produktion indenfor fermentering af fødevarer. Vi skal være førende indenfor omstillingen til grøn bioraffinering, hvor mikrobiel biofermentering er redskabet til nogle af fremtidens fødevarer baseret på en bæredygtig og klimavenlig produktionsform.

Ligeledes er vi en platform, hvor udstyrsleverandører og teknologi- og softwarevirksomheder kan teste og afprøve deres produkter på en fuldkommen pilot- eller industriel fermenteringsfacilitet.

Det er hensigten, at FermHub Zealand skal fungere som en fermenteringshub, hvor man kan leje sig ind og få adgang til et komplet anlæg på rimelige vilkår. Selve FermHub Zealand er et ”non-profit” foretagende hvor forskere, studerende og industri sammen eller hver for sig kan arbejde med deres teknologier i et cluster af fermenteringsvirksomheder og udstyrsleverandører til denne industri.

Man kan i dag ikke finde et tilsvarende fermenteringscluster med samme muligheder i Danmark.

Vil du vide mere om fermentering og bioraffinering?

Læs mere om fermentering

SE HVEM VI SAMARBEJDER MED

Samarbejdspartnere

FIND UD AF MERE

Kontakt os